Spreekuren

 

 

Inloopspreekuur : 08:00 - 08:45 uur (geen afspraak nodig!)

Afspraakspreekuren zijn van 09:00 – 10:30 uur en 13:30 – 16:00 uur

Telefonisch spreekuur : 13:00 – 13.30 uur

Visites worden in principe gereden tussen 11:00 - 12:30 uur

Afspraken maken en aanvragen van visites:

hiervoor belt u naar de praktijk (023 -5712499)
Meestal duurt een consult waarin één vraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden 10 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben of als u met meerdere personen op het spreekuur wilt komen geef dit dan even door aan de assistente. Dit geldt ook als er bij u een kleine chirurgische ingreep of een verrichting plaats moet vinden. De assistente reserveert hiervoor dan meer tijd in de agenda.

Inloopspreekuur:

dagelijks van 8:00 tot 8:45 uur met uitzondering van woensdag.
Dit spreekuur is voor korte, acute vragen. Een afspraak is niet nodig.

Afspraakspreekuren:

dagelijks van 9:00 tot 10:30 uur en van 13:30 - 16:00 uur met uitzondering van woensdag.

Telefonisch spreekuur:

dagelijks van 13:00 tot 13:30 uur met uitzondering van woensdag.
U kunt bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken waarvoor u de dokter zelf wilt spreken. Het kan soms nodig zijn om alsnog een afspraak te maken voor het spreekuur.

Visites:

dagelijks en bij voorkeur van 11:00 tot 12:30 uur met uitzondering van de woensdag.
Houdt u er rekening mee dat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling dan thuis!

Voor huisartsenhulp op woensdag kunt u terecht bij een van de waarnemende huisartsen:

Mw. H.A. Scipio Blume, huisarts tel: 023 - 5712058
Mw. N. van Bergen, huisarts tel: 023 - 5719507

 

>> Disclaimer